Chirurgia Poznanska

Operacja zaćmy Operacja zaćmy

 

Co to jest zaćma?

Katarakta, potocznie zwana zaćmą, to choroba oczu związana z mętnieniem soczewki ocznej. Jest to schorzenie powszechne, stanowiące jedną z najczęstszych przyczyn upośledzenia widzenia.

W większości przypadków powstanie zaćmy jest następstwem fizjologicznego procesu starzenia się organizmu, choć spotyka się zaćmę związaną z urazem, któremu uległo oko (uderzenie, oparzenie, napromieniowanie) bądź taką, która towarzyszy innej chorobie ogólnoustrojowej.

Jakie są najczęstsze objawy zaćmy?

Objawy zaćmy oraz stopień i tempo ich nasilania się, zależą od rodzaju zaćmy (związanego z lokalizacją pojawiających się w soczewce oka zmętnień). Do najczęstszych objawów zgłaszanych przez pacjentów z rozwijającą się kataraktą należą:

 • pogarszanie się jakości widzenia na dużych odległościach (zauważalne przy kierowaniu pojazdami, oglądaniu telewizji) i na bliskich dystansach (objawiające się niedowidzeniem przy czytaniu książek, dyskomfortem podczas wykonywania prac ręcznych)
 • duża zależność widzenia od natężenia światła – upośledzone widzenie o zmierzchu i w słabym oświetleniu zamkniętych pomieszczeń dwojenie się obrazu
 • trudności z prawidłowym doborem okularów i konieczność częstej ich zmiany
 • widzenie „przez mgłę” nawet przez dobrane poprawnie nowe szkła okularowe
 • wywołujące chwilowe olśnienie rozszczepianie się światła wpadającego do oka (np. w czasie słonecznej pogody, czy też podczas jazdy samochodem – snop świateł reflektora samochodu poruszającego się z naprzeciwka)
 • zaburzenie zdolności rozróżniania barw

 

Jakie są dostępne metody leczenia zaćmy?

 • leczenie farmakologiczne – krople podawane do oka nie leczą zaćmy, mogąc wpływać jedynie na spowolnienie procesu
  rozwijania się choroby w oku
 • leczenie operacyjne – jedyna skuteczna metoda trwałego usunięcia zaćmy

Na czym polega operacyjne usunięcie zaćmy?

Zabieg polega na usunięciu z oka zmętniałej soczewki i w jej miejsce wszczepieniu przejrzystej, sztucznej soczewki. Zabieg ten zwany fakoemulsyfikacją zaćmy jest:

 • bezbolesny (możliwe jest uczucie ucisku na oko w trakcie trwania zabiegu, bądź lekki dyskomfort w pierwszych dobach
  po zabiegu) – wykonywany w znieczuleniu miejscowym (kroplowym)
 • bezpieczny (będąc najpopularniejszą procedurą mikrochirurgii okulistycznej)
 • szybki – trwający od kilku do kilkunastu minut (w zależności od stopnia zaawansowania katarakty)

Jakie są wskazania do operacji zaćmy?

 • pogorszenie ostrości wzroku nie ulegające poprawie pomimo dobrania optymalnej korekcji okularowej
 • obniżenie jakości widzenia utrudniające wykonywanie pracy zawodowej lub codzienne funkcjonowanie
 • wskazania kosmetyczne (w przypadku zaćm dojrzałych)
 • zaćma, jako schorzenie współistniejące z innymi schorzeniami okulistycznymi

Czy obserwowane są nawroty zaćmy?

Po operacji usunięcia zmętniałej naturalnej soczewki objętej zaćmą, sztuczna soczewka nie podlega schorzeniom i chorobom. Zaćmę usuwa się tylko raz w życiu! Brak poprawy ostrości wzroku – pomimo wykonanego zabiegu – może wynikać z innych, współistniejących chorób oka takich, jak m.in. zmiany w obrębie siatkówki czy nerwu wzrokowego.

Jakie są korzyści dla pacjenta z poddania się zabiegowi?

 • brak rozwoju zaćmy
 • niepogarszanie się ostrości wzroku
 • brak konieczności częstej zmiany okularów
 • uzyskanie pełnej sprawności wzrokowej – brak zależności od pomocy innych osób (powrót do codziennych aktywności)
 • dożywotnie rozwiązanie problemu chorób naturalnej soczewki oka
 • uzyskanie ostrości widzenia lepszej od tej sprzed wystąpienia katarakty
 • możliwość pozbycia się konieczności noszenia okularów

Jakie są zalety przeprowadzenia zabiegu usunięcia zaćmy w naszym ośrodku?

 • skorzystanie z całkowicie bezpłatnej procedury usunięcia zaćmy (całkowity koszt jest pokrywany przez NFZ)
 • bezpłatne specjalistyczne konsultacje diagnostyczne i kontrole pozabiegowe
 • największe doświadczenie w przeprowadzaniu zabiegów usunięcia zaćmy
 • indywidualne dopasowywanie do potrzeb i oczekiwań pacjenta sztucznych soczewek (możliwość zastosowania
  dodatkowych filtrów ochronnych, filtrów poprawiających ostrość widzenia i zdolność rozróżniania barw w słabym
  oświetleniu, konstrukcji asferycznych poprawiających ostrość widzenia na dużych dystansach oraz soczewek, tzw.
  wieloogniskowych, które umożliwiają dobre widzenie bez konieczności użycia dodatkowych okularów)

Jaki jest termin oczekiwania na zabieg usunięcia zaćmy w naszym ośrodku?

 • 10-12 miesięcy w trybie stabilnym NFZ (bezpłatnym)
 • do 1-2 miesięcy w trybie pilnym NFZ (bezpłatnym), gdy istnieją wskazania medyczne do przyspieszenia terminu zabiegu
 • do 3-4 tygodni w trybie prywatnym

Od czego zacząć proces leczenia zaćmy?

Przed przystąpieniem do zabiegu usunięcia zaćmy należy przeprowadzić, tzw. wizytę kwalifikacyjną. W jej wyniku:

 • zostaną przeprowadzone specjalistyczne badania przedoperacyjne stanowiące podstawę do dokonania wpisu do kolejki
  osób oczekujących i rezerwacji terminu zabiegu przeprowadzanego w ramach NFZ
 •  zdiagnozowany zostanie rodzaj zaćmy i określona rozległości zmętnień (ocena bezpieczeństwa długotrwałego
  oczekiwania na zabieg)
 • wykonana zostanie biometria
 • poznane zostaną wymagania i oczekiwania pacjenta, co do jakości widzenia uzyskanego po wykonanym zabiegu
 • przedstawione zostaną dostępne tryby zabiegowe (NFZ stabilny, NFZ pilny i w pełni prywatny) oraz soczewki
  wewnątrzgałkowe, które są zamawiane indywidualnie dla pacjenta

Co to jest biometria?

Biometria optyczna (ultradźwiękowa) to bezbolesne, nieinwazyjne badanie, którego celem jest pomiar wymiarów geometrycznych oraz mocy optycznej soczewki dotkniętej zaćmą. W oparciu o to badanie możliwe jest przygotowanie dla pacjenta implantu najlepiej dopasowanego do anatomii jego oka, stanu medycznego oraz oczekiwań, co do widzenia
pozabiegowego.

Przystąpienie do badania kwalifikacyjnego związane jest z koniecznością zakropienia oczu kroplami rozszerzającymi źrenicę – skutkować to będzie krótkotrwałym (2-3 godziny) pogorszeniem widzenia i światłowstrętem – dlatego zaleca się przybycie do ośrodka w towarzystwie osoby towarzyszącej, będąc wyposażonym w dotychczas noszone okulary (tzw. „do chodzenia” i „do czytania”).

Podział soczewek

Przeprowadzając zabieg usunięcia zaćmy w naszej klinice, możecie Państwo zdecydować o tym, jak będziecie widzieć po operacji. Wybierając typ soczewki MONO, BIFO lub TRIFO podejmujecie decyzję o tym, czy w przyszłości będziecie potrzebować dodatkowych okularów, a jeśli tak – to w jakich sytuacjach życia codziennego będziecie musieli ich używać.

Wszystkie soczewki jednoogniskowe zapewniają dobre widzenie przy codziennym poruszaniu się – ostry obraz oglądanej telewizji, jezdni podczas prowadzenia samochodu i przedmiotów na odległościach większych niż 3-5 metrów – to widzenie gwarantowane przez te soczewki.

Soczewki dwuogniskowe dają dobrą ostrość wzroku w dal, dodatkowo umożliwiając ostre widzenie na bliskich dystansach (30-45cm). Sytuacje takie, jak: konieczność złożenia podpisu pod dokumentem, przeczytanie drobnego druku z ulotki, wybranie monet o odpowiednim nominale, dzięki użyciu tych soczewek, nie wymagają użycia dodatkowych okularów do pracy z bliska.

Soczewki trójogniskowe to rodzaj pomocy medycznej, który najpełniej wspiera niedomaganie oka po przeprowadzonym zabiegu usunięcia zaćmy. Zapewnia ostre widzenie na wszystkich odległościach. Szczególnie polecany osobom aktywnym zawodowo, prowadzącym dynamiczny tryb życia, które chcą całkowicie pozbyć się konieczności noszenia okularów.

Soczewki implantowane w naszej klinice różnią się między sobą materiałem, co wpływa na jakość widzenia oraz bezpieczeństwo śród- i pooperacyjne. Ponadto soczewki zróżnicowane są pod względem konstrukcji optyki, odpowiedzialnej za zapewnienie stabilnego, ostrego obrazu na różnych dystansach spojrzenia w zmiennych warunkach oświetlenia. Kolejna różnica pomiędzy soczewkami, wynika z zastosowanych w nich filtrach, które działają dwukierunkowo. Z jednej strony chronią wnętrza oka przed szkodliwym promieniowaniem, z drugiej – ich zadaniem jest podniesienie kontrastu widzenia oraz zwiększenie zdolności rozróżniania barw w warunkach słabego oświetlenia.

Zobacz ceny

Korzyści wynikające z wykonania zabiegu

 • Nierozwijanie się zaćmy: brak pogarszania się ostrości wzroku – brak konieczności częstej wymiany okularów
 • Możliwość wykonania precyzyjniejszych pomiarów przedoperacyjnych
 • Mniej czasochłonna i bezpieczniejsza procedura operacyjna
 • Krótszy czas rekonwalescencji po zabiegu
 • Lepsze rokowanie, co do pooperacyjnej ostrości wzroku
 • Szybkie uzyskanie pełnej sprawności wzrokowej – powrót do codziennych aktywności (brak zależności od pomocy innych osób)
 • Możliwość wyboru lekarza kwalifikującego i operatora
 • Swobodny wybór dogodnego terminu
 • Wybór soczewki wewnątrzgałkowej oferującej najwyższą jakość widzenia, indywidualnie dopasowanej do stanu medycznego i oczekiwań

Zobacz ceny

Różnice pomiędzy soczewkami

Różnice pomiędzy soczewkami dzielą je na 4 typu produktów, scharakteryzowanych poniżej ze wskazaniem korzyści przez nie zapewnianych.

STANDARD – soczewki mające zastosowanie w zabiegach refundowanych przez NFZ. Polecane osobom z zaawansowaną zaćmą. Zapewniają one poprawioną ostrość wzroku na dużych dystansach. Polecane osobom, które oczekują stabilnego widzenia, niezależnego od zmian natężenia światła.

EKSTRA – soczewki zbudowana z materiału o najwyższych parametrach optycznych, zapewniające całkowite uniezależnienie jakości widzenia od warunków oświetleniowych. Zmodyfikowana budowa asferycznej optyki gwarantuje idealną ostrość wzroku na dużych dystansach. Hydrofobowa powierzchnia zapewnia maksymalną ochronę przed wystąpienia zmętnień w okresie pooperacyjnym (tzw. „zaćma wtórna”). Soczewki EKSTRA są polecane osobom, które chcą uzyskać ostrość wzroku charakterystyczną dla zdrowego oka młodej osoby. Wysoka wrażliwość na kontrast widzenia i niezależność od natężenia światła powodują, że po soczewki tego typu powinny sięgnąć osoby aktywne, spędzające dużo czasu za kierownicą pojazdów mechanicznych, pracujące zawodowo, oczekujące najwyższej jakości widzenia.

PREMIUM – grupa soczewek posiadająca wszystkie zalety produktów typu EKSTRA, dodatkowo posiadająca filtr żółty. Filtr ten zatrzymując szkodliwe promieniowanie, ma za zadanie chronić oko przed wystąpieniem zmian degeneracyjnych siatkówki. Ponadto poprawia on ostrość wzroku w warunkach słabego oświetlenia – wzmacnia kontrast widzenia oraz poprawia umiejętność rozróżniania barw. Wysokie poczucie kontrastu i niezależność od natężenia światła powodują, że po soczewki tego typu powinny sięgnąć osoby aktywne, oczekujące produktu, który zapewni im najwyższą jakość widzenia. Zastosowanie żółtego filtra ochronnego klasyfikuje te soczewki, jako produkty dedykowane osobom spędzającym dużo czasu przy monitorach ekranowych – zarówno zawodowo – przy stanowiskach komputerowych oraz prywatnie – przy długotrwałym oglądaniu telewizji. Będą one idealnym rozwiązaniem dla osób, odbywających długie podróże samochodowe, wytężające wzrok na ekstremalnie dużych dystansach spojrzenia, również w porach nocnych. Ponadto ich użycie tej powinno być obligatoryjne u pacjentów z postępującymi zmianami degeneracyjnymi siatkówki (AMD).

Zobacz ceny

Tabela korzyści soczewek

Lekarze operujący

lek. med. Romualda Wiącek-Czerniga
Specjalista chorób oczu
lek. med. Maciej Matuszyński
Specjalista chorób oczu