Chirurgia Poznanska

Gabinet psychoterapii

                                                    PSYCHOTERAPIA

Psychoterapia to forma pomocy psychologicznej. W zależności od sytuacji w jakiej znajduje się osoba zgłaszająca się do Psychoterapeuty, można wyróżnić różne  jej cele:  leczący lub/i wspomagający rozwój. Najczęściej stosowaną metodą jest rozmowa, a także stosowanie metod i narzędzi psychologicznych.

Osoba korzystająca z psychoterapii odbywa regularne sesje z Psychoterapeutą,  które służą poszerzaniu jej wglądu w swój stan psychofizyczny, czyli lepszemu zrozumieniu siebie, swoich emocji,  swojego sposobu myślenia i komunikatów płynących z ciała.

Psychoterapia pełni także nierozerwalną rolę w profilaktyce zdrowia psychicznego.

 

W naszym gabinecie możecie Państwo skorzystać z psychoterapii indywidualnej, pary i rodzinnej.

PSYCHOTERAPIA PARY

Do kogo skierowana

forma pomocy psychoterapeutycznej skierowana do par, które przeżyły lub aktualnie przeżywają trudne momenty w swoim związku i deklarują chęć pracy w obszarze umacniania relacji,

forma pomocy dla par, które znajdują się w konflikcie lub rozważają/podjęły decyzję o rozstaniu, a także dla par w kryzysie sytuacyjnym, emocjonalnym,

do par, które, przeżywają emocjonalne oddalenie się od siebie, brak wspólnych celów, zdrada, rozłąka, choroba, strata dziecka, problemy w komunikacji, trudności związane z różnymi etapami rozwoju związku, rozbieżność celów życiowych, rodzinnych, wychowawczych, które wpływają na relację.

 

Forma prowadzenia

psychoterapia par prowadzona jest przez dwóch psychoterapeutów

Czas trwania i częstotliwość sesji

każde spotkanie trwa 60 minut

sesje odbywają się zwykle co 2 tygodnie (wyjątkiem jest początek psychoterapii)

pierwsze 2-3 spotkania mają na celu głównie zebranie wywiadu, poznanie problemów pary i wspólne sformułowanie wstępnych celów do pracy

Dodatkowe informacje

psychoterapia skierowana do par zarówno w związkach formalnych, jak i nieformalnych

Cena

300 zł

 

PSYCHOTERAPIA RODZINNA (po uzgodnieniu z osobą zgłaszająca się do gabinetu)

Do kogo skierowana

forma pomocy skierowana do rodziny przeżywającej różne trudności życiowe np. problemy wychowawcze, rozstanie, zdrada, śmierć jednego z członków, wypadek, poszerzenie rodziny – nowi członkowie rodziny, choroba jednego z członków rodziny, niepełnosprawność dorosłego członka rodziny lub dziecka, zmiany sytuacji materialnej, zmiana miejsca zamieszkania, problemy w relacjach/ trudności w porozumiewaniu się

Forma prowadzenia

psychoterapia rodzinna prowadzona jest przez dwóch psychoterapeutów

(umożliwia to poszerzenie perspektywy problemu i sytuacji rodziny i dokonania szerszej obserwacji)

Czas trwania i częstotliwość sesji

każde spotkanie trwa 60 minut,

sesje odbywają się zwykle co 2 tygodnie wyjątkiem jest początek psychoterapii)

pierwsze 2-3 spotkania mają na celu głównie zebranie wywiadu, poznanie problemów rodziny i wspólne sformułowanie celów do pracy

Dodatkowe informacje

niekiedy w trakcie psychoterapii okazuje się, że bardziej wskazane staje się poprowadzenie części spotkań tylko z dzieckiem/dziećmi lub samymi rodzicami/opiekunami lub innymi członkami rodziny

Cena

300 zł

 

 

 

 

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Do kogo skierowana

psychologiczna forma pomocy skierowana do osób przeżywających różne problemy życiowe,

dla osób mających obniżony nastrój (depresja, poczucie beznadziejności), problemy emocjonalne, cierpiące z powodu lęków (fobie, lęki uogólnione), doświadczające traumy (wypadki, przemoc, wykorzystywanie seksualne), dla osób mające natrętne myśli od których trudno się uwolnić,

dla osób mających trudności w stawianiu sobie i realizowaniu różnych celów, niską samoocenę, nieradzących sobie z gniewem i drażliwością,

dla osób doświadczających trudności w kontaktach z innymi ludźmi zarówno na gruncie osobistym jak i zawodowym,

 dla osób przeżywających żałobę, po rozstaniu z partnerem lub partnerką życiową,

Forma prowadzenia

psychoterapia indywidualna prowadzona jest przez jednego psychoterapeutę

Czas trwania i częstotliwość sesji

sesja terapeutyczna trwa około 50 minut

spotkania z psychoterapeutą odbywają się zwykle raz w tygodniu (czasami co dwa tygodnie) – wg ustalenia z Klientem/Pacjentem a Psychoterapeutą

długość trwania psychoterapii uzależniona jest od zgłaszanych problemów i określonych wspólnie z terapeutą celów

Dodatkowe informacje

oferta skierowana jest do osób dorosłych, młodzieży i dzieci (do 18 roku życia za zgodą rodziców)

Cena

130-150 zł

 

Ze względu na sytuację pandemiczną sesje odbywają się także online za pomocą systemów komunikacyjnych takich jak  Skype, Zoom.

Instrukcja dotycząca płatności za sesje jest przekazywana bezpośrednio Klientowi/Pacjentowi/Parze. 

 

Zapisy możliwe pod nr tel.

Paulina Czerniga -Puk 504136628

Dawid Oleksiak 609610589

 

Lekarze przyjmujący w gabinetach

mgr Paulina Czerniga – Puk
Psycholog, Psychoterapeuta
mgr Dawid Oleksiak
Psycholog, Psychoterapeuta, Coach