Chirurgia Poznanska

Gabinet kardiologiczny Gabinet kardiologiczny

 

Kardiologia jest jedną z gałęzi medycyny. Zajmuje się profilaktyką diagnozowaniem i  leczeniem chorób serca i układu krążenia, zarówno tych wrodzonych jak i nabytych. Jeśli pacjent skarży się na bóle w klatce piersiowej, przyspieszone tętno, zbyt wysokie lub zbyt niskie ciśnienie warto zgłosić się do specjalisty. Kardiolog dysponuje metodami diagnostycznymi takimi jak EKG czy echokardiografia, dzięki którym można postawić właściwe rozpoznanie i zalecić leczenie.

Główne zainteresowania zawodowe

  • Echokardiografia (akredytacja indywidualna Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego)
  • Wady zastawkowe serca
  • Zwężenie zastawki aortalnej – ocena zaawansowania tej wady oraz kwalifikacja do leczenia zabiegowego – wszczepienia protezy zastawkowej (operacja kardiochirurgiczna lub zabieg przeznaczyniowy TAVI), kontrola protez zastawkowych
  • Niedomykalność mitralna – pierwotna, wtórna, kwalifikacja do leczenia zabiegowego, kontrola protez i stanów po zabiegach naprawczych
  • Choroba niedokrwienna serca – ocena stopnia uszkodzenia po zawale serca, dławica piersiowa,
  • Kardiomiopatie – rozstrzeniowa, przerostowa, niedokrwienna
  • Przebudowa serca w przebiegu nadciśnienia tętniczego; 
  • Ocena zaawansowania niewydolności serca w przebiegu powyższych i innych schorzeń i upośledzenia frakcji wyrzucania lewej komory oraz ocena możliwości kwalifikacji do wszczepienia kardiowertera defibrylatora (ICD) lub terapii resynchronizującej serca (CRTD).

Lekarze przyjmujący w gabinetach

dr n. med. Małgorzata Popiel
Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog