Chirurgia Poznanska

Kadra zarządzająca

 

Dyrektor Szpitala – dr Romualda Wiącek – Czerniga 

Koordynator ds. Medycznych – mgr Magda Milewska 

Dyrektor ds. administracyjno – finansowych – mgr Dariusz Czerniga 

Koordynator ds. Chirurgii Estetycznej – mgr Paulina Czerniga – Puk