Chirurgia Poznanska

Guz mięska łzowego i fałdu półksiężycowego Guz mięska łzowego i fałdu półksiężycowego

 

GUZ MIĘSKA ŁZOWEGO I FAŁDU PÓŁKSIĘŻYCOWATEGO 

Zmiany te należą do grupy chorób, które charakteryzują się pojawieniem się rozlanego bądź wyraźnie ograniczonego guzka w obrębie spojówki. Zmiany te w znacznej większości przypadków mają łagodny charakter.

Jakie są wskazania do operacji?

Guzki które są duże i znacząco zaburzają estetykę twarzy należy usunąć chirurgicznie. Ponadto w przypadku guzów o charakterze nowotworowym należy je usunąć aby dokonać pełnej oceny histopatologicznej.

Na czym polega operacja?

Zabieg polega na wycięciu guzków w znieczuleniu miejscowym. Następnie usunięty materiał poddaje się badaniu histopatologicznemu.

Jakie są korzyści dla pacjenta wynikające z przeprowadzenia zabiegu?

Pacjent zyskuje poprawę komfortu życia codziennego, a jest to spowodowane przede wszystkim poprawą wyglądu. Pełna ocena histopatologiczna daje jasną informację co do charakteru tej zmiany i daje informację o możliwościach leczenia.

Lekarze operujący

lek. med. Romualda Wiącek-Czerniga
Specjalista chorób oczu