Operacja zeza

  CO TO JEST ZEZ ? Zez jest to zaburzenie widzenia spowodowane niewydolnością czy też nieprawidłowym działaniem mięśni. U dorosłych schorzenie to jest najczęściej skutkiem zaniedbania leczenia zeza w wieku dziecięcym lub jest następstwem innych chorób i ma charakter porażenny. Gałki oczne są wtedy ustawione nierównolegle.